Σχεδιασμός Καινοτόμων Πιλοτικών Μονάδων

Μαρ 16, 2017 00:00

Σχεδιασμός Καινοτόμων Πιλοτικών Μονάδων

Η εταιρεία Green Technologies ΕΠΕ σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες μονάδες επεξεργασίας αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων πιλοτικής κλίμακας με σκοπό την επίδειξη νέων τεχνολογιών.

Επιστροφή