Η εταιρεία

Η Green Technologies ΕΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο των μελετών και των κατασκευών με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείρισης στερεών και υγρών απόβλητων καθώς και περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων και δραστηριοτήτων.

Στόχος της Green Technologies ΕΠΕ είναι η εξασφάλιση ικανοποιημένων πελατών μέσα από την ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση των αναγκών τους, παρέχοντάς τους εξειδικευμένες επιστημονικές συμβουλές και υπηρεσίες. Η δέσμευση και η συνεχής προσπάθεια για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες μας καταδεικνύει την φιλοσοφία και την προσωπικότητα της Green Technologies ΕΠΕ, μιας εταιρείας αξιόπιστης, δυναμικής και κοινωνικά υπεύθυνης.

Η Green Technologies ΕΠΕ στελεχώνεται από επιστήμονες με σημαντική μελετητική εμπειρία. Έχει πολυετή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών ώστε να είναι σε θέση να παρέχει σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις καλύπτοντας τεχνολογικά ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της. Διαθέτει στις εγκαταστάσεις της σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, plotters και μεγάλο αριθμό υπολογιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Τα στελέχη της εταιρείας και οι συνεργάτες της εργάζονται σε ομάδες, παρακολουθούν κάθε έργο ξεχωριστά και ενημερώνουν συνεχώς τον ενδιαφερόμενο πελάτη για την πορεία της υλοποίησης του έργου του.