Έργα

ΜΠΕ για ανάκτηση φαινολών από οργανικά υπολείμματα

Φωτογραφίες

Χώρος εγκατάστασης μονάδας ανάκτησης φαινολών από οργανικά υπολείμματα στη ΒΙΠΕ Πατρών

Χώρος εγκατάστασης μονάδας ανάκτησης φαινολών από οργανικά υπολείμματα στη ΒΙΠΕ Πατρών

Χώρος εγκατάστασης μονάδας ανάκτησης φαινολών από οργανικά υπολείμματα στη ΒΙΠΕ Πατρών

Χώρος εγκατάστασης μονάδας ανάκτησης φαινολών από οργανικά υπολείμματα στη ΒΙΠΕ Πατρών