Έργα

Σε βιομηχανίες τροφίμων

Φωτογραφίες

Κατασκευή υπεδάφιου πεδίου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε εργοστάσιο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στο Δήμο Καλαβρύτων του Ν. Αχαΐας

Κατασκευή υπεδάφιου πεδίου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε εργοστάσιο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στο Δήμο Καλαβρύτων του Ν. Αχαΐας

Κατασκευή υπεδάφιου πεδίου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε εργοστάσιο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στο Δήμο Καλαβρύτων του Ν. Αχαΐας

Κατασκευή υπεδάφιου πεδίου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε εργοστάσιο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στο Δήμο Καλαβρύτων του Ν. Αχαΐας

Κατασκευή υπεδάφιου πεδίου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε εργοστάσιο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στο Δήμο Καλαβρύτων του Ν. Αχαΐας

Κατασκευή υπεδάφιου πεδίου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο Δήμο Αιγίου του Ν. Αχαΐας

Κατασκευή υπεδάφιου πεδίου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο Δήμο Αιγίου του Ν. Αχαΐας

Κατασκευή υπεδάφιου πεδίου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο Δήμο Αιγίου του Ν. Αχαΐας