Έργα

Σε βιομηχανίες τροφίμων

Φωτογραφίες

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο Δήμο Αιγίου του Ν. Αχαΐας

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο Δήμο Αιγίου του Ν. Αχαΐας

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο Δήμο Αιγίου του Ν. Αχαΐας

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο Δήμο Αιγίου του Ν. Αχαΐας

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο Δήμο Αιγίου του Ν. Αχαΐας

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο Δήμο Αιγίου του Ν. Αχαΐας