Υπηρεσίες

Χημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις

Χημικές και Μικροβιολογικές αναλύσεις κάθε είδους σε υγρά, στερεά και αέρια δείγματα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών.