Υπηρεσίες

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Έκδοση αδειών οικοδομικών έργων. Τακτοποίηση ημιυπαίθριων χωρών. Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων.