Υπηρεσίες

Κατασκευές Βιολογικών Καθαρισμών

Εγκαταστάσεις μονάδων βιολογικών καθαρισμών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές παραγωγικές δραστηριότητες. Εγκαταστάσεις συστημάτων μικρών βιολογικών καθαρισμών σε σπίτια.