Έργα

Μελέτες για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αρδευτικές Μελέτες και Μελέτες Γεωτρήσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Βιομηχανίες

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Για Πτηνό-κτηνοτροφικές Μονάδες

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Νοσοκομειακές Μονάδες

Μελέτες Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων

 • Για Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Για Αρτοποιεία
 • Για Νοσοκομεία
 • Για Μονάδες Βιολογικών Καθαρισμών

Παρακολούθηση Λειτουργίας Βιολογικών Καθαρισμών

Σχεδιασμός και Κατασκευές Συστημάτων Βιολογικών Καθαρισμών

Κατασκευές Υπεδάφιων Πεδίων Διάθεσης Επεξεργασμένων Υγρών Απόβλητων

Άλλες Τεχνικές - Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • Τεχνική Μελέτη απογραφής των αερίων ρύπων, των υγρών και των στερεών αποβλήτων από την βιομηχανία και από τις εκπομπές της κεντρικής θέρμανσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Τεχνική Μελέτη καταγραφής και αξιολόγησης των βασικών οικολογικών παραμέτρων και των χερσαίων οικοσυστημάτων σε περιοχή της Κεφαλλονιάς
 • Τεχνική Μελέτη διερεύνησης της σκοπιμότητας διάθεσης λυμάτων σε υφιστάμενη μονάδα βιολογικού καθαρισμού και εκτίμηση του κόστους των συνοδών έργων αποχέτευσης
 • Tεχνική Mελέτη για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση και τον προσδιορισμό των μεθόδων επεξεργασίας των αποβλήτων βαφείου - φινιριστηρίου - πλυντηρίου στο Ν. Αχαΐας
 • Tεχνική Mελέτη εκτίμησης της περιβαλλοντικής κατάστασης Μαρίνας στο Ν. Αχαΐας

Χωροταξικές Μελέτες

 • Υψομετρική μελέτη ιστορικού κέντρου Βόνιτσας

Μελέτες Δόμησης

 • Κατ’ εφαρμογή του Ν. 4178/2014
 • Κατ’ εφαρμογή του Ν. 4014/2011
 • Τακτοποίηση Ημιυπαίθριων Χώρων του Ν. 3843/2010