Έργα

Πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοαερίου μέσω συγχώνευσης ληγμένων τυροκομικών προϊόντων με αγροτο-βιομηχανικά απόβλητα στην Κύπρο.

Φωτογραφίες

Πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοαερίου μέσω συγχώνευσης ληγμένων τυροκομικών προϊόντων με αγροτο-βιομηχανικά απόβλητα στο Δήμο Λευκωσίας στην Κύπρο

Πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοαερίου μέσω συγχώνευσης ληγμένων τυροκομικών προϊόντων με αγροτο-βιομηχανικά απόβλητα στο Δήμο Λευκωσίας στην Κύπρο

Πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοαερίου μέσω συγχώνευσης ληγμένων τυροκομικών προϊόντων με αγροτο-βιομηχανικά απόβλητα στο Δήμο Λευκωσίας στην Κύπρο