Υπηρεσίες

Παρακολούθηση Λειτουργίας Βιολογικών Καθαρισμών

Η εταιρεία Green Technologies ΕΠΕ διαθέτει εμπειρία στην παρακολούθηση της λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών σε Δήμους.