Υπηρεσίες

Κατασκευή Υπεδαφίων Πεδίων

Εγκαταστάσεις υπεδάφιων πεδίων διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων βιομηχανικών μονάδων.